โรงเรียนธรรมิกวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งในครั้งนี้ได้ไปทัศนศึกษา ที่สวนน้ำ Waterpark อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 การทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัวเพชราภิรัชต์