วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น โดยมี นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ สาขาขอนแก่น นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ และคณะผู้บริหาร พนักงาน นักเรียนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้