วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล พร้อมตั้งอนุสาวรีย์ อาจารย์ ดร.ประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น