วันที่12 กรกฎาคม2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนำโดยนายสนองจวนสางผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร่วมเดินทางไปไหว้พระ  สวดมนต์และเวียนเทียนที่วัดสระโนนตำบลขามป้อม  .พระยืนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมีจิตสำนึกในวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญคือนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นได้มีโอกาสทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา