วันที่28 สิงหาคม2562 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อให้นักเรียนตาบอดจำนวน45 คนได้สัมผัสกับหุ่นจำลองและโครงกระดูกไดโนเสาร์อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมและยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตาบอดได้สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะมีสุขภาพทางกายจิตใจและอารมณ์ที่ดีมากขึ้น