ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องกำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่าย เช่น ลดเงินเดือนพนักงาน ตัดสวัสดิการพนักงาน ชะลอการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เนื่องจากมูลนิธิไม่ได้รับเงินบริจาคเหมือนเช่นเคย
เราเชื่อว่าโควิด19 ไม่สามารถทำลายพลังศรัทธาของผู้คนในสังคมได้ พวกเรายังรอคอยโอกาส และน้ำใจจากผู้คนในสังคม
ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและมอบโอกาสแก่คนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมะลิวัลย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 424-0-04413-8 ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือ บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยการสแกนผ่าน QR Code
**เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 043-470120
เริ่มต้นที่ 1 บาท สร้างโอกาสแก่คนตาบอด
หากท่านไม่สะดวกมอบทุนทรัพย์ ช่วยแชร์โพสนี้แทน จะขอบพระคุณยิ่ง

ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องกำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่าย เช่น ลดเงินเดือนพนักงาน ตัดสวัสดิการพนักงาน ชะลอการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เนื่องจากมูลนิธิไม่ได้รับเงินบริจาคเหมือนเช่นเคย

เราเชื่อว่าโควิด19 ไม่สามารถทำลายพลังศรัทธาของผู้คนในสังคมได้ พวกเรายังรอคอยโอกาส และน้ำใจจากผู้คนในสังคม

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและมอบโอกาสแก่คนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมะลิวัลย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 424-0-04413-8 ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือ บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยการสแกนผ่าน QR Code

**เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 043-470120

เริ่มต้นที่ 1 บาท สร้างโอกาสแก่คนตาบอด
หากท่านไม่สะดวกมอบทุนทรัพย์ ช่วยแชร์โพสนี้แทน จะขอบพระคุณยิ่ง

"อิ่มบุญ อุ่นใจ ได้ลดหย่อนภาษี"
"เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิด19 นี้ ไปด้วยกัน"