มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
214 หมู่ 10 ตำบลบ้านเป็ด ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 080-0577157
Email : [email protected]

สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
149 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-213513 มือถือ : 065-3233727
Email : [email protected]